Snurrevad tau

Meydam har lenge vært den største leverandøren av snurravadtau til den skotske og danske fiskeflåten. Vi tilbyr nå vårt store utvalg av tau til den norske flåten. I en årrekke har vi satt standarden når det kommer til kvalitet, en kvalitet våre konkurrenter streber for å oppnå. Tau kan leveres fra lager, og leveres i store lengder etter ønske og dimensjon. 

Vi leverer fra 20mm til 60mm og med varierende vekt.

For mer informasjon kontakt

Lasse

+47 40 40 32 70

lasse@meydam.com

DAMGAARD FISHING AS

Strandgaten 30

4370 Egersund

Tlf +47 51 46 33 80

Org nr 987543531

©2019 by Damgaard Fishing AS