Not og notlin

Meydam er en av de ledende leverandørene av notlin, oppdrettsposer og nøter. Vi har gjennom mange år levert et topp produkt innen for disse områdene. Vi produserer nøter for sild, markell, lodde og tunfisk. Noen av våre fortrinn er topp design som fisker godt. Våre tegninger lages i målestokk ved hjelp av eget dataprogram.

For mer informasjon kontakt

Lasse

+47 40 40 32 70

lasse@meydam.com

DAMGAARD FISHING AS

Strandgaten 30

4370 Egersund

Tlf +47 51 46 33 80

Org nr 987543531

©2019 by Damgaard Fishing AS