Damgaard Fishing leverer høy-kvalitets produkter til fiskerbåter, fiskemels-fabrikker og annen industri tilknyttet fiskeri. Nyutviklede produkter er traverskraner til notbøteri og andre prosjekter.

Damgaard Fishing har et verdensomspennende nettverk av bedrifter som selskapet samarbeider med på salg og service av sine produkter.

Damgaard Marine leverer høy-kvalitets produkter til oppdrett, offshore og generell industri. Damgaard Marine har et verdensomspennende nettverk av bedrifter som selskapet samarbeider med på salg og service av sine produkter.

Lars Bang Damgaard eller Lasse Damgaard som han er kjent som blant Norges fiskere startet i Norge allerede i Mai 1969 i kompaniskap med Campelen Andersen fra Bergen. Selskapet produserte fiskeredskaper hovedsakelig for den Norske flåten og het Campelen Not og Trål Egersund.

 

Selskapet kom senere inn under Nofi gruppen og het Nofi Egersund fram til det ble avviklet i 1982.

 

Lasse Damgaard startet Meydam, sammen med Ib Meyer samme året og navnet var en naturlig kombinasjon av de 2 danske gründernes etternavn MEYer og DAMgaard. Samarbeide mellom Meyer og Damgaard varte til 1984 hvor Ib Meyer valgte å tre ut av firmaet og kun Damgaard var tilbake. Navnet på selskapet forble det samme og var synonymt med produkter av høy kvalitet innen for garnfisket, notfisket og på sildoljefabrikker.

 

Neste generasjon har nå overtatt og selskapet har skiftet navn til Damgaard Fishing og Damgaard Marine. Richard Damgaard er hovedaksjonær og driver begge selskapene.

Historie

DAMGAARD FISHING AS

Strandgaten 30

4370 Egersund

Tlf +47 51 46 33 80

Org nr 987543531

©2019 by Damgaard Fishing AS