Meydam Lamell Pumper

(Meydam Lamella Transport Pump)

Meydam lamell pumpe er utviklet for å møte pumpebehovene på råstoff og prosess siden i fiskemel- og destruksjons-industrien. Pumpene som kan leveres i 4 forskjellige størrelser, med kapasiteter fra 3 til 200 m3/time, gir en skånsom behandling av råstoffene og har høy kapasitet kombinert med svært små byggmål. Riktig bruk av Meydam lamell pumpe gir bedre styring og en bedre totaløkonomi. Pumpens spesielle egenskaper er at den kan pumpe massene med et minimum av tilført vann eller andre væsker, noe som gir følgende fordeler:

  • Redusert forrurensing på grunn av nesten tørr pumping.

  • Pumpesystemet er lett å holde rent og bakteriefritt.

  • Pumpemassen holdes i et lukket system

Alle utsatte deler i Meydampumpen er produsert av spesialstål, og alle slitedeler er lette å skifte.

Konstruksjonen av pumpen, sammen med plasseringen av slitedelene gjør at selve pumpehuset ikke utsettes for slitasje.

For mer informasjon kontakt

Lasse

+47 40 40 32 70

lasse@meydam.com

Austin

+47 40 40 32 78

austin@meydam.com

Teknisk tegninger

DAMGAARD FISHING AS

Strandgaten 30

4370 Egersund

Tlf +47 51 46 33 80

Org nr 987543531

©2019 by Damgaard Fishing AS